Payamdüzü İlköğretim Okulu

İli / İlçesi : Tunceli - Çemişgezek
Adres : Payamdüzü İlköğretimokulu Çemişgezek/Tunceli
Telefon : (428)6125208
Faks : (428)6125208