Samsat Malmüdürlüğü

Adres : Hükümet Binası SAMSAT
Telefon : 0 (416) 411 20 15
Faks : 0 (416) 411 20 15