Eleşkirt Malmüdürlüğü

Adres : Hükümet Konağı ELEŞKİRT
Telefon : 0 (472) 711 40 21
Faks : 0 (472) 711 40 21