Akhisar 3. Noteri

Noterlik Adı : Akhisar 3. Noteri
Noter : HALİM ÇAKIRER
Telefon : (236) 414 67 29
Faks : (236) 412 48 70
Adres : PAŞA MAH. 26 SOK. NO:8-B 45200
AKHİSAR/MANİSA