Kıbrıscık Malmüdürlüğü

Adres : Hükümet Konağı Kat:2 KIBRISCIK
Telefon : 0 (374) 441 20 08
Faks : 0 (374) 441 20 08