T.C. Maliye Bakanlığı Hakkari Defterdarlığı

Adres : Bulak Mah. Hükümet Konağı Kat 3 - HAKKARİ
Telefon : 0 (438) 211 29 15 - 211 34 39 - 211 60 17 - 211 61 24
Faks : 0 (438) 211 69 45